Technologie

Funkcjonalne i techniczne warianty implementacji [sytemu]

Inteligentne przetwarzanie danych pozyskiwanych w procesach inspekcji terenowych odnosi się głównie do procesu masowej identyfikacji obiektów, usterek i kolizji na sieci, i oznacza wykorzystywanie do tego celu technologii computer vision, machine i deep learning, co wiąże się z kolei z zapotrzebowaniem na dużą moc obliczeniową

Cloud: Software as a Service

Taką mocą dysponują procesory graficzne, które są rozwiązaniem bardzo kosztownym. Z drugiej strony, inteligentne przetwarzanie danych z inspekcji nie jest procesem ciągłym, to proces jednorazowy następujący zaraz po pozyskaniu danych w terenie, dalej dane te wykorzystywane są już jedynie w postaci przetworzo- nej. Implementacja DRIM w chmurze daje możliwość dynamicznej alokacji niezbędnych zasobów IT, w tym w szczególności procesorów graficznych, co oznacza, że koszty inteligentnego przetwarzania ograniczają się do kosztów wykorzystywania GPU jedynie za czas w którym były one rzeczywiście wykorzystywane.

1
11

Hybrid

To wariant implementacji rozwiązania na poziomie przyjętego przez OSD modelu obsługi procesów w obszarze oceny stanu technicznego sieci, stanowiący połączenie modelu zakupu gotowych wyników inspekcji z zaletami standaryzacji, masowej kontroli jakości danych oraz budowy centralnego repozytorium danych o stanie sieci.

Tej grupie wykonawców DRIM oferuje gotowe narzędzia do przetwarzania danych i generowania odpowiednich wyników. Jednocześnie DRIM może być wykorzystywany przez OSD jako centralne repozytorium, do którego mogą trafiać dane z inspekcji od różnych wykonawców, gwarantując ich spójność i odpowiednią jakość.

Możliwość jednoczesnego wykorzystywania danych z wielu edycji inspekcji, daje o wiele większe możliwości funkcjonalne aniżeli produkowanie prostych raportów Oględzin czy np. Wycinek, pozwala m.in. na wdrożenie elementów eksploatacji predykcyjnej.

Zakres Funkcjonalny

Wsparcie dla inspekcji terenowych

Standaryzacja i masowa kontrola jakości danych

Inteligentne przetwarzanie i wykorzystanie danych

DRIM funkcjonalnie uzupełnia te obszary, przygotowując np. paczki aktualizacyjne danych paszportyzacyjnych dla systemów GIS, dane wsadowe do modułów planowania i realizacji eksploatacji systemów AM czy też projekty planów finansowych do systemów ERP. Stanowi on zatem niezbędny element zintegrowanego systemu IT Operatora, wspomagający działanie systemów podstawowych w zakresie przygotowywania dla nich danych wsadowych oraz poprawy jakości danych przetwarzanych przez te systemy.

Zalety zastosowania najnowszych technologi