Demo

O1 Oględziny

Na poziomie repozytorium DRIM udostępnia funkcjonalność do dokonania oceny stanu technicznego obiektów, tzw. Karty Oględzin. Zebrane i logiczne poukładane w repozytorium wszystkie materiały dotyczące konkretnych obiektów plus narzędzie do efektywnego ich wykorzystywania umożliwiają sprawne opracowywania Kart Oględzin.  Funkcjonalność ta może być również wykorzystywana przez Wykonawców, których zadaniem jest opracowanie i dostawa wyników końcowych z inspekcji terenowym, w takich przypadkach, OSD mogą wykorzystywać tą funkcjonalność np. do wyrywkowej kontroli jakości prac Wykonawców.

02 Zbliżenia do budynków

Dzięki funkcjonalności laserowych skanerów lotniczych i generowanych przez te urządzania chmur punktów, DRIM na podstawie materiałów zebranych w trakcie inspekcji sieci identyfikuje i lokalizuje wszystek te obiekty w torzach linii energetycznych, których odległości od linii przekraczają dopuszczalne wartości progowe. To bardzo istotne informacje z pkt widzenia bezpieczeństwa i odpowiedzialności Operatora.


O3 Kolizje z drzewami

Obsługa kolizji z roślinnością tzw. wycinek to istotne zadanie wydziałów eksploatacji, brak realizacji tych zadań na czas skutkuje zwyczajnie awariami sieci. Identyfikacja miejsc kolizji linii
z porastająca roślinnością to raz, ale jak obsłużyć np. wycinkę 2 km roślinności na ciągu o długości np. 20 km, jak oszacować budżet zadania, jak sprawdzić jakość zrealizowanych przez Wykonawców tego typu zadań, to zupełnie inne zagadnienia. I właśnie do obsługi tych zagadnień DRIM dostarcza wszystkich niezbędnych narzędzi i funkcjonalności

04 Wychylenie słupa

Pomiar odchyleń od pionu słupów to funkcjonalność standardowa, istotniejszym zagadnieniem jest, czy wychylenie konkretnego słupa ma charakter postępujący. Odpowiedź na takie pytanie można uzyskać porównując tego typu zdarzenia z różnych edycji inspekcji terenowych. Na tej podstawie można przewidywać ewentualne wystąpienie tego typu usterki w przyszłości.