Inspection Managment
System

Wiarygodna i kompletna ocena stanu technicznego

Zmniejszenie zaangażowania personelu operatora

Lepsza kontrola efektów działań i budżetów eksploatacyjnych

Zwiększenie efektywności i niezawodności sieci

1

WSPARCIE DLA INSPEKCJI
TERENOWYCH

WSPARCIE DLA INSPEKCJI TERENOWYCH

Metodyka pozyskiwania danych w terenie dla różnych sposobów i technik inspekcji - lotniczych, pieszych, objazdowych, zwiększająca zakres automatyzacji procesu i gwarantująca niezależność od źródeł pozyskiwania danych

2

STANDARYZACJA I MASOWA
KONTROLA JAKOŚCI DANYCH

STANDARYZACJA I MASOWA KONTROLA JAKOŚCI DANYCH

Specyfikacja wymagań dla danych pozyskiwanych w terenie, w zakresie rodzaju, ilości i jakości, niezbędna dla optymalnego ich przetwarzania i gwarantująca uzyskanie zamierzonych funkcjonalności biznesowych. Narzędzie dla automatycznej, masowej kontroli jakości ogromnych wolumenów danych, w zakresie ich rodzaju,
ilości i jakości

3

INTELIGENTNE PRZETWARZANIE DANYCH

INTELIGENTNE PRZETWARZANIE DANYCH

System IT wykorzystujący technologie computer vision, machine i deep learning, dostarczający funkcjonalności biznesowe dzięki wykorzystaniu potencjału danych o sieci z różnych edycji inspekcji terenowych.

Podstawowe funkcjonalności systemu

Dzięki kolekcji i inteligentnemu zarządzaniu danymi z różnych edycji inspekcji terenowych, DRIM buduje i udostępnia centralne repozytorium stanu sieci, niezbędne do wdrożenia m.in. eksploatacji predykcyjnej.

Repozytorium Stanu Sieci

Obiekty, usterki, kolizje i zagrożenia, zidentyfikowane automatycznie na podstawie danych z różnych edycji inspekcji terenowych, umożliwiające szybki dostęp do dowolnej informacji o zdarzeniach na sieci oraz działania predykcyjne

Ocena Stanu Technicznego Obiektów

Wymagana prawem okresowa ocena stanu technicznego obiektów energetycznych, która dzięki automatyzacji i swemu zasięgowi może stanowić podstawę do planowania remontów i modernizacji sieci.

Zarządzanie „Wycinkami”

Zidentyfikować kilkanaście miejsc kolizji z drzewami na ciągu o długości 20km to nie problem, problemem jest co z tym zrobić? Jak oszacować budżet wycinek? Jak sformułować zapytanie ofertowe? Jak przeprowadzić kontrolę jakości? To podstawowe funkcjonalności DRIM.

Aktualizacja danych w GIS

Historyczne paszportyzacje wykonywane z dokumentacji sieci, wnosiły do systemów ewidencji również błędy i niedokładności jakie zawierały te dokumenty. Identyfikacja obiektów i ich osprzętu na podstawie danych z oblotów umożliwia automatyczne korekty tych niedokładności.

Dane wsadowe do systemów AM i ERP

Zidentyfikowane automatycznie usterki na sieci w postaci np. uszkodzonych izolatorów, skorodowanych żerdzi czy ubytków betonów, mogą być wykorzystane jako dane wsadowe dla modułów planowania eksploatacji, inwestycji i remontów w systemach AM i ERP

Priorytetyzacja zadań eksploatacyjnych

Funkcjonalność pozwalająca optymalizować plany eksploatacyjne, remontowe i inwestycyjne, czyli jak wybrać zadania aby uzyskać jak najlepsze efekty w ramach dostępnych budżetów finansowych.

Innowacje i zalety Rozwiązania

Warianty Implementacji Systemu

DRIM może funkcjonować w kilku wariantach implementacji, w zależności od potrzeb i oczekiwań Operatora.

SaaS

Cloud: Software as a Service

Wygodna, elastyczna forma korzystania z oprogramowania jak z usługi, bez konieczności inwestowania w wartości niematerialne i infrastrukturę

On-Premise

On-premisse integration platform

Wariant niezbędny w przypadku konieczności spełnienia specyficznych wymogów bezpieczeństwa przetwarzania danych. Możliwość wykorzystania własnych zasobów IT

Hybrid

Hybrid

Połączenie zalet i możliwości wariantów Cloud oraz On-permise (SaaS na prywatnej infrastrukturze, we własnych serwerowniach)

Technologie

Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii (AI, Big Data, Cloud Computing, UAV) możliwe stało się zwiększenie zasięgu i stopnia automatyzacji inspekcji sieci oraz skrócenie czasu przetwarzania danych, co z kolei  przekłada się na zwiększenie funkcjonalności systemu
i umożliwia np. wdrożenie eksploatacji predykcyjnej

Sztuczna Inteligencja

Hipotetyczna inteligencja realizowana w procesie inżynieryjnym a nie naturalnym. Bez AI niemożliwa jest automatyczna identyfikacja obiektów, usterek i kolizji na sieci, tak jak niemożliwe jest skatalogowanie wszystkich typów i rodzajów tych zdarzeń

Big Data

Duże, nieuporządkowane i zmieniające się zbiory danych, których nie da się analizować zwykłymi narzędziami analitycznymi. Takim są dane z inspekcji terenowych, na takich operuje AI, identyfikując automatycznie obiekty, usterki i kolizje

Cloud computing

Technologia, która dzięki możliwości dynamicznej alokacji zasobów rozwiązuje dwa problemy: zasoby dla składowania ogromnych ilości danych z zapewnieniem odpowiedniego bezpieczeństwa oraz zmienne w czasie zapotrzebowanie na moc obliczeniową

UAV

Drony niebawem będą podstawowym narzędziem inspekcji sieci, szybciej niż człowiek, więcej niż samolotem, można "wlecieć do miasta" i oblecieć duży zakres sieć nN, zbierając jednocześnie materiał z kamer RGB, termowizyjnych i LIDARA